یک کشور کوچک جزیره ایی فداکاری بزرگ میکند، اما آیا دیگر ملل حاضر به انجام آن هستند؟
(10/19/2010) کیریبتی کشوری است کوچک، تشکیل شده از ۳۳ جزیره مرجانی در اقیانوس آرام و طبق پیش بینی ها جزو اولین کشورهایی خواهد بود که با افزایش سطح آب دریاها به زیر آب خواهد رفت. با این وجود دولت این کشور اخیرا تصمیمی عجیب گرفت؛ ممنوع کردن ماهیگیری در ۱۵۰۰۰۰ مایل مربع از آبهای این کشور، فعالیتی که ۵۰ درصد درآمد مالیاتی کشور از آن تامین میشد. اما چه چیز باعث این تصمیم به یاد ماندنی شد؟ رئیس جمهور آنت تنگ میگود: کیریبیتی پیغامی را به تمام جهان میفرستد ' ما باید قربانی شویم تا آینده را برای فرزندان و نسلهای بعدی بسازیم.'


استراتژی های جدید برای محافظت از جنگلهای استوایی
(01/08/2010) در فاصله تنها یک تا دو دهه ماهیت تخریب جنگلهای استوایی تغییرکرد. امروزه تخریب جنگلهای استوایی نه به دست کشاورزان محلی بلکه عمدتاً توسط صنایع بزرگ و اقتصاد جهانی مانند تولیدات الوار، توسعه نفت و گاز، کشاورزی در سطح وسیع و کاشتن درختان غیر بومی انجام میشود. هرچند با بوجودآمدن چالشهای جدی، تغییرات باعث ایجاد فرصتهای جدیدی برای حفاظت از جنگل میشود. اینجا ما به این موضوع می پردازیم که با افزایش فشار افکار عمومی بر مؤسسات مسؤل و گروههای تجاری، تلاشها برای حفاظت میتواند نقش بیشتری در سرنوشت جنگلهای استوایی داشته باشد.


پروژه بزرگ رد
(01/06/2010) تا چهل سال پیش ، مردم سوروی روز خود را پرسه زدن در جنگلهای آمازون برزیل با تیر و کمان و شکار میمون ها و خوک های وحشی میگذراندند. تنها تماس آنها با جهان خارج تماس با کسانی بود که به دنبال کائوچو در آن سرزمینها بودند. سپس ، در آغاز دهه 1960 دولت برزیل شروع به ساختن بزرگراهی به طول 2000 مایل در قلب جنگل کرد. با وعده زمینهای بارور و ارزان، هزاران تن از کشاورزان فقیر سوار بر اتوبوسها و یا درشکه ها به زمینهای مردم بومی سوروی هجوم آوردند. نتایج فاجعه بار بود. اول عده زیادی از افراد بومی توسط بیماری تلف شدند. سپس زمین خواران بی پروا شروع به کلاهبرداری و فروش زمینها با عنوانهای جعلی کردند که این باعث جنگهای خونین میان قبیله و مهاجران شد. طی چند سال جمعیت مردم بومی سوروی از تقریباٌ 2000 نفر به کمتر 200 نفر کاهش یافت
FARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML

© Rhett Butler 2010