جنگلهای انبوه مناطق گرم و پرباران کدام هستند؟

جنگلهای انبوه گرم و پرباران نواحی گرمسیری شامل جنگلهایی با درختان بلند آب و هوایی گرم با مقداری کمی باران هستند در برخی جنگلهای انبوه مناطق پر گرم و باران، باران بیشتراز یک اینچ در هر روز می بارد جنگلهای انبوه در آفریقا، آسیا، استرالیا و بخش مرکزی امریکای جنوبی یافت می شود. بزرگترین جنگل انبوه در جهان در آمازون است.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010