جنگلهای انبوه حفره دار کجاها هستند؟

جنگلهای انبوه در نواحی گرمسیری در سرزمین میان برج دوجدی و نواحی گرمسیری و نواحی گرمسیری برج سرطان یافت می شود.

در این سرزمین آفتاب، خیلی قوی است و همچنین نور به روشنایی، زمان زیادی از هر روز در تمام سال را در بر می گیرد. و آب و هوایی گرم و ثابت ایجاد می کند.

خیلی از کشورها جنگل انبوه دارند کشورهایی که دارایی بزرگترین مقدارجنگل انبوه هستند شامل این کشورها می باشد:
  1. برزیل
  2. کنگو (جمهوری دموکراتیک)
  3. پرو
  4. اندونزی
  5. کلمبیا
  6. گینه در آفریقا
  7. ونزوئلا
  8. بولیوی
  9. مکزیک
  10. سورینا

Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010