سایه بان چیست؟

در جنگلهای انبوه بیشتر حیوانات و گیاهان در بستر زمین یافت نمی شود مگر در جاهایی که به عنوان سایه بان شناخته شده است.

سایه بان که ممکن است بیش از صد پا بالای زمین باشد به وسیله روی هم افتادن شاخه ها و برگهای درختان جنگلهای انبوه ساخته شده است دانشمندان برآورد کرده اند که 70 تا 90 درصد زندگی در جنگلهای انبوه یافت شده که میان درختانی که این مکان سکونت خوب و مفید را برای زندگی گیاه و حیوان ساخته اند.

تعدادی از حیواناتی که شناخته شده شامل: میمونها، قورباغه ها ، مارمولک ها، مرغان و پرندگان، مارها ، گربه های کوچک در سایه بان ها یافت شده اند.

محیط زیست سایه بان نسبت به محیط زیست در بستر جنگل خیلی متفاوت است در طول روز سایه بان گرمتر و داغدتر از سایر قسمتهای جنگل است و گیاهان و جانواران برای زندگی در درختان سازش ویژه ای پیدا کرده اند. برای مثال چون مقدار برفها در سایه بانها ممکن است برای دیدن بیش از یک مقدار پا (فاصله) اشکال به وجود آورد خیلی از حیوانات سایه بانها را برای ارتباط با یکدیگر با صدا زدن با صدای بلند یا آوازهای مناسب تکیه می کنند.

شکافهای میان درختان به گونه است است که تعدادی از پرندگان سایه بان پرواز می کنند، می پرند برای مرتب کردن تا حدود نوک درختان.

دانشمندان علاقه ای فراوانی داشته اند برای مطالعه سایه بان اما اخیرا جستجو و تحقیق درباره درختان جنگلهای انبوه و بلند مشکل است امروزه وسایل تسهیل و راحتی بخصوصی با پلهای طنابی، نردبانها، برجها و قلعه ها برای کمک کردن به دانشمندان کاشف اسرارا سایه بانها وجود دارد.

سایه بان تنها یکی از چندین لایه های عمودی در جنگلهای انبوه است.

نگاه کنید در دیاگرام سمت چپ لایه های دیگر.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010