پستانداران جنگل انبوه

جنگلهای انبوه مناطق گرمسیری خالی و محل سکونت انواع زیادی از پسانداران هستند در زیر شما نمونه هایی از انواع پستانداران جنگل انبوه را خواهید یافت. راسته پستانداران نخستین پایه – ti خاکستری بولیوی میمون تیره و تاریک – میمون دم دراز ابرو پرپشت درخت آبنوس – ببر طلایی هندی – گوریل – میمون پوزه دار – بوزینه دم کوتاه دنباله بلند – بوزینه دم کوتاه – بوزینه دست دراز – میمون پوزه دراز- میمون موش خرمان – بوزینه کوچک آمریکایی با دم انبوه – میمون پشم آلو- گربه ها – پلنگ خالدار آمریکایی – پلنگ راه راه آمریکایی انوایی دیگر -
بوفالوی جنگل آفریقایی -
آگوستی -
بابیرسا -
خفاش -
گراز ریشو -
پایبارا -
کواتی مندا -
فیل -
مورچه خوار قول پیکر -
سمور دریایی قول پیکر -
خوک خورطوم دراز مالیا -
جانوار پستاندار شبیه زرافه -
اسلوت -
کرگردن سوماترا -
خوک خرطوم دراز مالیا -
گراز نر وحشی
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010