پرندگان جنگل انبوه

جنگلهای انبوه مناطق گرمسیری محل زندگی انواعی از پرندگان هستند. در زیر شما تعدادی از نمونه های پرندگان جنگل انبوه را خواهید یافت.
  -
 • طوطی خاکستری آفریقایی -
 • هورنبیل رنگارنگ آسیایی -
 • طوطی استرالیایی سیاه -
 • طوطی دم بلند آمریکای جنوبی به رنگ آبی طلایی -
 • هورمبیل مقعر سرپوش -
 • کاسواری نوک طلایی -
 • تراکو آبی سیر -
 • طوطی دم بلند آمریکایی جنوبی -
 • ماهی دریایی مرمر سر -
 • لک لک شیری رنگ -
 • کبوتر نیکو بال -
 • طاووس -
 • طوطی کوچک استرالیایی رنگین کمانی -
 • لوریکیت قرمز -
 • هورمویل کرگدن -
 • لک لک مایل به زرد -
 • طوطی دم بلند آمریکای جنوبی مایل به زرد -
 • طوکان -
 • کبوتر تاج کوچک نیمکره غربی -
 • هورنبیل پیچ خورده
طوطی کاکل سفید تاج زرد


Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010