خزندگان جنگل انبوه و دوزیستان

جنگلهای انبوه محل سکونت و زندگی تعدادی از انواع خزندگان و دوزیستان هستند. در زیر شما نمونه های از انواع خزندگان و دوزیستان جنگل انبوه را خواهید یافت.
    -
  • خزندگان -
  • مارمولک ها – آدماید تاج گذاشته – سوسمار درختی فی جی – گوکو چشم سبز – سوسمار کوچک برگی شکل – مونیتور خانواده شاه پسند – مارمولگ مونیتور آبی – مارها – انواع مارهای بوا – مار موش خوار ساکن غار – مار پشت برنزی – افعی شاخ سبز – مار پیتون سبز درختی – کوروکدیل ها – کوروکدیل باریک خورطوم فیلی آفریقایی – دوزیستان – قورباغه ها – قورباغه نیزه زهرآلوده آبی – قورباغه میمونی قول پیکر – قورباغه نیزه سمی سبز – قورباغه طلایی پاناما – قورباغه توماتو – قورباغه درختی سفید – قورباغه نیزه سمی زرد


Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010