حشرات جنگل انبوه

جنگلهای انبوه مناطق گرمسیری ، خانه و مسکن هستند برای مردم قبیله ای که تقویت می شوند و از لحاظ غذا، پناهگاه مورد حمایت واقع می شوند. امروزه مقدار کمی مردم جنگل از راه های سنتی و سنن ملی زندگی می کنند: اکثرا به وسیله پناهگاههای محیطی و بیرونی تبعید شده اند و یا در ترک کرد سبک و روش های زندگیشان به وسیله حکومت ها و دولت ها مجبور شده اند.

باقیمانده مردم جنگل آمازون، بزرگترین جمعیت ها از میان این مردم حمایت می شوند و به وسیله جهان مدرن امروزی به یکدیگر جوش خورده اند در حالی که آنها هنوز مانند اکثر نژادهای مختلف آمریکایی و سرخپوستان و اسکیمو ها به جنگل برای شکار سنتی می روند و گرد هم جمع می شوند و در رشد محصولات مثل انواع موز، مواد خوراکی شیرین و پر چرب مانند غربیها از وسایلی مانند کوزه های فلزی، ماهیتابه ها و وسایل آشپز خانه جهت پخت و پز استفاده می کرده اند و برای آوردن غذا و کالاهای فروشی در بازار از سفرهای منظم استفاده می کرده اند.

هنوز ای مردمان جنگلی می توانند یک مقداری راجع به جنگل انبوه به ما آموزش دهند. دانش و آگاهی آنها از گیهاهان دارویی در اکثر درمان بیماریها استفاده شده و آنها یک درک و فهم بزرگی از اکولوژی جنگل انبوه آمازون دارند.

در آفریقا ساکنان جنگل بومی بعضی زمانها مثل آدمهایی کوتوله شناخته شده اند. همچنین بلندترین این مردم شناخته شده مثل یک گونه نادر و کم یاب است و اندازه آن تا ارتفاع پنج پا متجاوز شده است.

اندازه و سایز کوچک آنها برای حرکت در جنگل از مردم بلند تر، می تواند کارآمدتر و موثرتر باشد.