بچه ها و کوچولوها در جنگل انبوه

هنگامی که آنها تلویزیون تماشا می کنند، یا از اینترنت استفاده می کنند، و یا به وسیله بازی گیم ویدیوئی سرگرم می شوند بچه های شهرنشین طبقه متوسط). بچه ها و کوچولوهای در جنگل انبوه خیلی از کار این بچه ها را به گونه ای دیگر انجام می دهند مثلا آنها با دوستانشان بازی می کنند، به خانواده هایشان در کارهای روز مره کمک می کنند و به مدرسه می روند.

از آنجایی که بچه های جنگل انبوه نسبت به بچه آمریکایی طبقه متوسط در طبیعت آزادانه تر زندگی می کند بنابراین آنها چیزهایی را یاد می گیرند و آموزش می بینند که به آنها در طبیعت و محیط اطرافشان کمکم می کنند.

خیلی از بچه ها از سالهای زود ( دوران کودکی ) یاد می گیرند که چگونه ماهی بگیرند، شکار صید کنند و چگونه غذا و مواد دیگر از جنگل جمع آوری کنند. به جای رفتن به زمین بازی یا مغازه تفریحی برای بازی و سرگرمی، بچه ها در مکانهایی مثل آمازون بیشتر وقت و زمانشان را در بازی در هوای آزاد، در جنگل و رودخانه ها و دشت ها سپری می کنند.


Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010