ترمیم کردن و به حال اول برگرداندن جنگلهای انبوه

در کوشش و سعی برای محافظت کردن از جنگلهای انبوه، در ابتدا باید ببنیم که چگونه جنگلهای تخریب شده می تواند به حالت سلامت و شادابی قبلیشان برگردند. در حالی که برگرداندن رشد گیاهان یک جنگل انبوه غیر ممکن است برخی از جنگل های انبوه می توانند مجددا بهبود پیدا کنند بعد از تخریب و قطع شدن ... به طور خاصی به شرطی که آنها برای رشد درختان مقداری کمک کنند.

در برخی این کار ممکن است که سرزمین های تخریب شده شکل های آنها تغییر کند سرزمین هایی که می تواند غذا و محل زندگی برای مردم تهیه و فراهم کند. زمانیکه این مردم غذا داشته باشند هیچ نیازی برای قطع کردن و تخریب جنگل وجود ندارد.

یک ناحیه امید بخش در این تحقیق وجود دارد و آن اینکه در جنگل انبوه آمازون قبل از ورود اروپاییان در قرن 15 زندگی کردند . ظاهرا این جمعیت ها قادرند برای غنی کردن خاک جنگل انبوه که معمولاٌ فقیر است برای بکاربردن زغال چوب و استخوان های حیوانی. بوسیله حرکت دادن خاک با کیفیت در نواحی بزرگ آمازون که به زور تصرف شده است می تواند بکار برده شود برای حمایت کردن زمین کشاورزی.
Rhett A. ButlerFARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML© Rhett Butler 2010