شما در خانه چگونه می توانید به محیط زیست کمک کنید؟

چندین کار وجوددارد که شما می توانید در خانه برای کمک و بهبود محیط زیست پیچیده خودتان انجام دهید.
  • زمانیکه به چراغ ها و روشنایی نیاز ندارید آنها را خاموش کنید. زمانیکه روشنایی لامپ های چراغ زیاد است آنها را جایگزین لامپ هایی با انرژی مصرفی کمتر کنید.
  • آب را هدر ندهید.
  • والدین خودتان را تشویق کنید برای رانندگی کردن با ماشینی رانندگی کنند که با مصرف سوخت کارآمد کار می کنند و خانه هایتان را زیاد گرم نکنید.
  • اجازه ندهید به حیوانات خود که ول باشند و آزادانه بگردند زمانیکه شما آنها را نمی خواهید. قبل از خریدن یک حیوان دست آموز و اهلی شما لازم است که مطمئن شوید که آمادگی حفاظت و مواظبت از آن را دارید یا خیر. داشتن یک حیوان اهلی و دست آموز یک مسئولیت است.
کارهایی که شما می توانید برای کمک به نجات جنگل انبوه انجام دهید:
  • محصولات تولید شده از پوست حیوانات وحش را نخرید.
  • حیوانات محلی عجیب و غریب که از وحش جمع آوری شده را نخرید. شما می توانید از فروشگاه حیوانات اهلی و دست آموز سئوال کنید چه حیواناتی هستند وحشی و اسیرهستند و کدام حیوانات بیشتر روابط دوستانه با انسان برقرار می کنند. حیوانات اهلی به آسانی روابط دوستانه دارند.
  • تولیدات چوبی را از اندونزی و مالزی و برزیل و یا آفریقا نخرید. مگر اینکه شما بدانید که آنها از تهیه کننده هایی است که به تخریب جنگل انبوه کمک نکردند (از چوب درختان آنجا استفاده نکردند) یک روش برای تشخیص اینکه چوب از جنگل های انبوه است یا خیر این است که داشتن برچسب گواهی و ضمانت دارند. برای مثال یک برچسب گواهی و ضمانت مثل FSC-certified می باشد که نشان می دهد چوب از جنگلهای اداره شده قابل قبول آورده شده است (مجاز) .
  • بیشتر در مورد جنگلهای انبوه و گیاهان و حیواناتی که در آن زندگی می کنند یاد بگیرید. به دوستان و والدین خود بگویید که چرا جنگلهای انبوه مهم هستند.




Rhett A. Butler



FARSI.MONGABAY.COM

صفحهٔ اصلی
جنگل های استوایی
عکاسی
ماداگاسکار
اخبار محیط زیست
XML







© Rhett Butler 2010